torsdag 9 april 2009

Lästips: Uppbrott från konsumistan

A real sports car

Bild: Georgios Karamanis

"Ändå borde det som händer vara självklart för anhängare av marknadsekonomin. Om inte alla bilar och datorer och köpetårtor efterfrågas måste kostymen anpassas."

I senaste numret av Grus, JAKS medlemstidning finns en läsvärd krönika av Christer Sanne. Han sätter fingret på det som jag själv har funderat på, varför markadsekonomi bara sägs fungera när det handlar om en ständigt ökande konsumtion. Men om konsumenten väljer att inte köpa en bil eller ett nytt kök, då blir det kris och katastrof. Du hittar även krönikan här.

Relaterade inlägg:
Lästips
Konsumtionen stjäl våra liv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin