måndag 30 maj 2011

Koll på cashen

Handlar om pengar

Bild: Henrik Ström

Förra året skrev jag om "Koll på cashen" ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden och där syftet är att lära elever mer om privatekonomiska frågor och samtidigt förbereda dem tiden efter gymnasiet. Koll på cashen lanserades 2008 efter att undersökningar visat att ungdomar hade bristande kunskaper i privatekonomiska frågor. Även mer aktuella undersökningar pekar på samma sak.


Att ha kunskap och verktyg för att hantera sin privatekonomi är viktigt när eleverna ska ta steget ut i vuxenlivet. Genom att vara med i tävlingen får många unga värdefull kunskap för framtiden, säger Anna Wiberg, projektledare för Koll på cashen.

I Koll på cashens undervisningsmaterial finns en film med tillhörande lärarhandledning, ett webbspel samt en tävling. Nu har vinnaren från tävlingen under läsåret 2010/2011 utsetts. Av de 30 skolor i Sverige som tävlat mot varandra i ekonomicoachning vann klass SPE2 från Marks Gymnasieskola i Kinna. Priset är 15 000 kronor till klasskassan och delas ut av av Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket.

Andrapriset på 10 000 kronor gick till klass S09B från Minerva gymnasium i Umeå, tredje priset till BPHUTG 3b från Rönnowska skolan i Helsingborg och BUP10 D från Thoren Business School i Stockholm, som får 5 000 kr var till klasskassan.
Uppgiften var att agera ekonomicoach åt en fiktiv personer. har kan du se hur SPE2 respektive Thoren Business School löste uppgiften.
Vill du testa dina egna kunskaper så kan du (och varför inte några kompisar) göra Koll på cashens quiz

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin