tisdag 13 september 2016

Trafikantveckan 2016, 16-22 september

Bianchi

Mellan den 16:e och 22:a september genomförs den årliga Europeiska trafikantveckan, eller European Mobility Week som den också kallas. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och åka kollektivt i så stor utsträckning som möjligt - och att låta bilen stå. Det är också en uppmuntran till de europeiska städerna att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik och investera i infrastruktur för att på olika sätt underlättar för invånarna att använda använda kollektiva färdsätt.

Från och med i år tar Trafikverket över samordningsansvaret för Trafikantveckan från Naturvårdsverket. Trafikverket har i uppdrag att ta fram underlag och vidareförmedla information till kommuner och andra aktörer som vill lyfta fram åtgärder som underlättar och uppmuntrar till hållbara resor och transporter.

Varje år har kampanjen ett tema och en slogan. I år handlar det om att lyfta fram att miljö och ekonomi ofta går hand i hand:

  • Tema: ”Hållbart smarta resor och transporter – en investering för Europa!”
  • Slogan: ”Res hållbart – lönsamt och smart!”
Vad händer i Göteborg med omnejd?På Hallandstrafiken vill man att fler ska se fördelarna med bussen och i samband med trafikantveckan kan du därför passa på att provåka alla bussar i region- och stadstrafiken i Hallandstrafikens regi. Lördagen den 17 september åker man gratis mellan klockan 9-16.

För första gången deltar Kungälvs kommun i år i europeiska trafikantveckan tillsammans med städer runt om i Europa. 24 september hålls ett event i Västra parken i Kungälv med bland annat cykelkorgsloppis, tipspromenad och gratis cykelservice.

Mer
Trafikanveckan på Facebook
Här kan man se vilka svenska kommuner som deltar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin