onsdag 4 april 2018

Bokonsdag: Att tala ekonomi så att alla förstår
Idag bloggar jag om vikten av att tala ekonomi så att alla förstår. Det är ekonomie doktor Charlotta Bay som för några år sedan undersökte vår samtids "finansiella folkbildning". I sin bok Finansens folkdräkt undersökte hon hur svenska staten respektive tv-programmet Lyxfällan och ett svenskt pensionsförsäkringsbolag kommunicerade det här med ekonomi.
Bakgrunden till undersökningen är att dagens "finansialiserade" samhälle ställer allt högre krav på individers ekonomiska ansvarstagande. Bayn beskriver och analyserar hur ekonomisk information genomgår en rad översättningar på vägen från avsändarna till mottagarna.


I det första exemplet åker tre svenska myndigheter ut på skolturné för att prata privatekonomi med gymnasieungdomar. I det andra exemplet undersöks hur tv-programmet ”Lyxfällan” kopplar ihop ekonomi med överkonsumtion för att bli begripligt för såväl medverkande som tv-tittare. I det tredje exemplet intervjuas anställda på en telemarketingavdelning på ett svenskt pensionsförsäkringsbolag om deras strategier för att prata pensioner med personer de ringer tillFörfattaren kommer fram till tre intressanta slutsatser:

1. Ekonomisk förståelse kan inte informeras fram. Mer information leder inte inte nödvändigtvis till ökad förståelse. Om mottagaren är ekonomiskt oerfaren eller besitter begränsad ekonomisk kunskap (vilket anses gälla för det stora flertalet av befolkningen), är det tämligen poänglöst att tro att man når fram med sitt budskap med hjälp av att kommunicera mer siffror och finansiella begrepp.

2. Ekonomisk förståelse sitter inte bara i huvudet på folk utan också i deras kroppar. Ekonomisk information måste också beröra folk känslomässigt för att förstås och ageras på.

3. Ekonomisk förståelse kräver översättningar. Ekonomisk information behöver i många fall strippas på siffror och kvantiteter och översättas till att ta andra former som folk känner igen sig i och som berör, och som inte enbart omfattar rationella förnuftsmässiga argument.

Finansens folkdräkt ingår i serien Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Här kan du läsa ett utdrag.

Om författaren
Charlotta Bay är filosofie doktor i företagsekonomi. Hon är verksam som forskare och lärare vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för hur ekonomisk information presenteras och översätts i människors vardag.

3 kommentarer:

  1. Tack för tipset och sammanfattningen

    SvaraRadera
  2. Om boken kommer hjälpa för att göra världen ekologiskt hållbar så är det kanske värt att rekommendera. Matematikprofessor Al Bartlett gör målande exempel som anknyter till våra känslor.
    https://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

    SvaraRadera

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin