torsdag 20 oktober 2011

Ny omgång av koll på cashen
Jag har tidigare skrivit om Koll på cashen, ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden där syftet är att lära elever mer om privatekonomiska frågor och samtidigt förbereda dem för tiden efter gymnasiet. Koll på cashen lanserades 2008 efter att undersökningar visat att ungdomar hade bristande kunskaper i privatekonomiska frågor.

I den nya filmen får man under en månad följa tre ungdomar och se hur deras privatekonomiska situation utvecklas. I den medföljande lärarhandledningen finns faktaunderlag och diskussionsfrågor. Under arbetet med filmen har både lärare och elever varit med i utvecklingsarbetet.

Nu har även startskottet för läsårets Koll på cashen tävling gått. Tävlingsperioden sträcker sig från september till 13 april 2012 och nytt för årets tävling är att antalet priser blir flera samtidigt som prissummorna höjs. Genom att agera ekonomicoach åt någon av tävlingens karaktärer kan klassen vinna 20 000 kr i första pris. Andrapris är 15 000 kr, tredjepris är 10 000 kr och fjärde- till sjättepris är 5 000 kr vardera till respektive klasskassa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin