onsdag 7 december 2011

Bokonsdag:(Omöjliga livsttilar)


(O)möjliga livsstilar

Det är svårt att undgå budskapet om att miljön är hotad och att vi alla har ansvar för att lösa problemen. I boken (O)möjliga livsstilar diskuteras olika innebörder av ansvarsförskjutningar, från stat till individ, som skett till följd av pågående individualiserings- och globaliseringsprocesser. 

Idag recenserar jag en bok som diskuterar olika samhällsvetenskapliga perspektiv och individualiserat miljöansvar. Den handlar om hur vi genom massmedier, informationskampanjer och reklam uppmanas att ändra våra vardagsliv och inte minst vår konsumtion i miljövänlig riktning - hur miljöfrågan har blivit en livsstilfråga.

Den här boken är förhållandevis tunn men tar ändå ett ganska brett grepp på vad som egentligen är ett miljöproblem, diskuterar miljöpolitik och hur fokus miljöfrågor flyttats från naturskydd till livstilspolitik. Parallellt med fokus på hållbar utveckling har även individen och dens ansvar för miljön kommit att bli allt viktigare. Man har gått från att kritisera den omiljövänliga produktionen till att lyfta fram den miljövänliga konsumtionen.
Boken diskuterar även globalisering och indivudualisering, två processer som verkar gå hand i hand. Trots allt tal om hållbar utveckling verkar en västerlänsk livsstil i grunden upprätthålla ett ohållbart system med överkonsumtion och exploatering av jordens resurser.Varför är det så svårt att förändra samhället  i mer miljövänlig riktning när de flesta verkar vara överens om att det är viktigt?

Ett annat intressant kapitel var det som handlar om livsstilsexperiment och alternativa sätt att leva, hur man genom att minska valsitutioner genom att t. ex dra ner på sin konsumtion eller välja bort att använda livsmedlesbutiker. De personer som beskrivs är Colin Beavan, även känd som No Impact Man, Vanessa Farquharson som ändrade en sak om dagen i mer miljövänlig riktning under ett år samt "Matti Virtanen" i Helsingfors som lever som freegan. De tre exemplen visar hur man kan bryta mot rådande normer i samhället och hur det omfattas av omgivningen.


Så mycket böcker, så lite tid...
Jag tyckte att det var kul att titta litteraturförteckningen också, där hittar man allt från Walden till den gamla klassikern "Handla miljövänligt" från 1988 och Elin Wägners Väckarkklocka. Jag blev också sugen på att läsa Daniel Millers A theory of shopping och Sleeping Naked Is Green: How an Eco-Cynic Unplugged Her Fridge, Sold Her Car, and Found Love in 366 Days av Vanessa Farquharson.

Om författarna
Ylva Uggla är docent och biträdande lektor i sociologi. Hon disputerade 2002 på avhandlingen Environmental Politics and the Enchantment of Modernity. Mercury and Radioactive Waste Disposal in Sweden. Därefter har hon arbetat med forskning om miljöpolitik, reglering och riskhantering.
Linda Soneryd är filosofie doktor (Örebro, 2002) och docent (Stockholm, 2008) i sociologi. Mellan 2003 och 2011 var hon verksam på Score (Stockholm Centre for Organizational Research) som forskare och under några år som forskningsledare och biträdande föreståndare.

1 kommentar:

  1. jag har också kollat Elin Wägners Väckarkklocka... inget nytt under himlen.

    SvaraRadera

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin