torsdag 24 september 2015

Bokmässan 2015

Mässträngsel


Idag är jag på bokmässan! Visserligen har jag redan en oändligt lång "att läsa" lista men det finns alltid utrymmer för fler (biblioteks) böcker. Eftersom jag arbetar som bibliotekarie är mässan ett givet tillfälle att träffa kollegor och gamla kurskamrater men jag försöker också hitta nya roliga böcker att recensera. På mässan kan man även lyssna på en mängd intressanta kortar eoch längre seminarier. Idag är jag lite nyfiken på att lyssna till Mattias Svensson som såg miljörörelsens ondska och tvivlade på global uppvärmning. Idag har han tänkt om och menar att "blått är det nya gröna". Eller vad sägs om "Naturlig färgning - Mat och kläder i ett kretslopp"?Men det finns intressant inslag även under övriga dagar:

Fredag
Plast har fått en betydande roll i dagens samhälle men någonting har gått snett. Vilka risker medför plasten och hur kan vi vända trenden? 

Lördag
För några år sedan gav Kjell Aleklett ut boken Peeking at Peak Oil, och nu kommer en uppdaterad utgåva på svenska. En värld drogad av olja kommer att finnas på Bokmässan och Aleklett håller ett seminarium på lördag kl 10.30.

SöndagAtt slakta en guldkalv - visioner för ett hållbart samhälle är en nyutkommen antologi. Bland skribenterna märks Kajsa Borgnäs, Stina Oscarson, Roland Paulsen, Birger Schlaug, Johan Ehrenberg, Folke Tersman och Stefan de Vylder. Under Bokmässan kommer Stina Oscarson och Sebastian Kirppu att tala om denna i ETC:s monter på söndag kl. 11.30.

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin