onsdag 1 februari 2012

Bokonsdag: Lycksalighetens ö


Internationella undersökningar visar entydigt på samma sak. Människor i den höga nord har det bättre än de flesta. Vi är bland de lyckligaste på hela Jorden. Och framgångssagan fortsätter. 

Lycksalighetens ö är en antologi som bygger på resultat från SOM-institutets tjugofemåriga mätningar av svenska folkets åsikter, livsstilar, medievanor och värderingar. Tyngdpunkten ligger på dagens tillstånd och fokus är på 2000-talet. Lycksalighetens ö omfattar fyrtioen kapitel författade av ledande svenska samhällsvetare.

Drömmeri och livlig fantasi är egenskaper som visat sig vara karaktäristiska för konsumenter som har ett extremt begär av att shoppa, s.k. shopaholics

Ett intressant bidrag är "För hvad pris som helst" av John Magnus Roos och Ulrika Holmberg. Det kapitlet handlar om konsumtion och shopping. Dels refereras till lite aktuell forskning som Christer Sannes Keynes barnbarn men det huvudsakliga fokuset ligger på de som besvarat den nationella SOM-undersökningen under åren 2009 och 2010 och som fått ta ställning till hur ofta de köper mer än vad de egentligen har råd till. Bland de 3306 personer som besvarat frågan under de två åren har 32 personer angivit att fenomenet inträffar minst en gång i veckan. Syftet med detta kapitel är att klargöra vilka dessa konsumenter är och hur de skiljer sig från den övriga populationen i Sverige. Vidare vill författarna klargöra vad dessa människor köper och hur de egentligen mår. I slutet av kapitlet försöka man förklara vad det är som driver dessa människor till att köpa mer än vad de egentligen har råd till.
Några av slutsatserna är att yngre personer är mer shoppingberoende än äldre. De har i mindre utsträckning egna barn något som kopplas till forskning som visar att personer med shoppingberoende har sämre relationer med familjemedlemmar och kärlekspartner än den övriga populationen, vilket skulle kunna förklara att de ofta saknar egna barn. Det är något fler kvinnor än män bland de shoppingberoende och de är oftare arbetslösa än övriga konsumenter. Intressant nog är shoppingberoende ett mer vanligt fenomen i arbetarhem än i tjänstemannahem.
De shoppingberoende är mindre målinriktade än övriga konsumenter, vilket innebär att de har en tendens att agera spontant och förhastat, medan övriga konsumenter agerar mer eftertänksamt. Shopping blir helt enkelt ett sätt att fly stress och problem.
I kapitlet diskuteras även vad shoppingberoende köper och hur shoppingen verkligen är ett missbruk där shoppingen ger en "kortsiktig ”kick” till det långsiktiga priset av skuldsättning, personlig konkurs, konflikter med familjemedlemmar, skilsmässor, samt mängder av emotionella och fysiska besvär för individen".

Efter att ha läst kapitelt blir jag sugen på att läsa om " Att köpa lyckan : en berättelse om köpberoende av Ann-Britt Aldeman för att se om forskarnas slutsatser stämmer.

Ali documents the ride

Finns det täckning här?

Ett annat intressant kapitel är Ständigt uppkopplad och uppdaterad av Oscar Westlund som handlar om den allmänna utvecklingen vad gäller användning av internet och nyheter i mobilen och hur olika grupper använder mobilen, kopplat till 2010-års SOM-undersökning där man ställde frågor om användning av sex olika typer av funktioner för kommunikation, information och förströelse.
Mobilen har under senare år transformerats från att vara "en telefon som används för interpersonell kommunikation till att bli en personlig och portabel apparat med datoregenskaper". 2009 räknas som ett genombrottsår för användning av mobilt internet, i synnerhet när man tar hänsyn till att var femte svensk använde det varje vecka, vilket var en fördubbling från föregående år.
Kapitlet visar att mobilen som multimedium på allvar fått fotfäste i svenskarnas vardagsliv, i synnerhet bland specifika grupper. Man noterar också att att drygt var fjärde svensk med ett företagsabonnemang använder e-postfunktionen i sin mobil varje dag, d.v.s. även under lördagar och söndagar. Här talar resultaten
för att denna grupp är ständigt uppkopplade och att gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut.... Något som jag t. ex känner igen mig i...
Däremot förstår jag inte alltid vitsen med vissa forskningsresultat, man har t. ex undersökt användning av mobil som multimedium i två extremgrupper män 16-49 år med smartphone respektive kvinnor 50-85 år utan smartphone. Föga förvånandne är skillnaden avgrundsdjup mellan dessa två typer av användare...


Här kan du läsa boken (hela och enskilda kapitel) i pdf

Titeln på boken anspelar för övrigt på Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som bygger på en folksaga som finns i många länder. Det handlar om Kung Astolf som lämnar sitt land och sin drottning Svanvit och förs av vindarna till lycksalighetens ö som ligger utanför tiden. Där gifter han sig med den vackra Felicia och lever i detta paradis i 300 år. Så börjar han känna skuld för vad han gjort och återvänder till sitt land. Men landet är nu helt förändrat: kungadömet är avskaffat och människorna har blivit materialistiska. Astolf bestämmer sig för vända tillbaka till lycksalighetens ö men tider hinner ikapp honom och han dör innan han kommer fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin