tisdag 10 november 2009

Tema Vatten - Hoten mot våra hav

Ocean Closed


Bild: Marty.FM

Hoten mot våra hav är många, enligt Naturvårdsverket är övergödningen det allvarligaste hotet mot våra hav (jag antar att de menar de hav som ligger nära oss geografiskt). Därefter kommer utfiskning, kommande klimatförändringar, organiska miljögifter och spridning av främmande arter. Jag skulle vilja lägga till hot som nedskräpning, försurning, och oljeutsläpp. När man ser en sån här lista känns det ganska hopplöst men det finns saker man kan göra.

Övergödning
Överflödet av näring skadar havsmiljön på flera sätt. Genom att bidra till svår syrebrist utarmar övergödningen den biologiska mångfalden i exempelvis de djupare delarna av Kattegatt och Östersjön. Längs stränder och på grunda bottnar leder den till igenväxning och sämre bad- och fiskemöjligheter. Genom att medverka till de intensiva algblomningarna under senare år påverkar den också människans hälsa, eftersom en del av algerna är giftiga.

Försurning

Havens sjunkande pH har uppmärksammats stort det senaste året och kommer ges särskild uppmärksamhet vid FN:s kommande klimatkonferens i Köpenhamn. Enligt vissa studier riskerar haven att bli tre gånger surare under det kommande århundradet. Särskilt hårt riskerar skalbildande djur att drabbas, exempelvis koraller och sjöborrar.

Oljeutsläpp
Östersjön är ett av världens hårdast trafikerade och mest förorenade hav. De senaste tio åren har fartygstrafiken i Östersjön stadigt ökat och många av fartygen är bristfälliga vilket innebär en ökad risk för fartygsolyckor som kan förorsaka katastrofala oljeutsläpp. Efter Exxon Valdez förlisning utanför Alaska i mars 1989 läckte 38 800 ton olja ut, något som orsakade den värsta oljekatastrofen i USA:s historia. Trots saneringen som kostat över 2,1 miljarder dollar finns det fortfarande olja kvar längs stränderna 20 år senare. Flera djurarter har också kraftigt decimerats.

Klimatförändringar - även i Sverige
Vattnet har blivit varmare under sommarmånaderna i alla Sveriges kustområden. Detta har påverkat kustfiskbeståndens utveckling. Förekomst, tillväxt och täthet av arter som föredrar varmt vatten ökar, samtidigt som kallvattenarterna minskar. Klimatförändringen kommer även att innebära bland annat fler och värre översvämningar. Då är de tnog ingen som vill söka dispens från strandskydd...

Utfiskning

Utfiskningen av haven är vår tids mest upprörande miljökatastrof, faktiskt mer än utsläppen av växthusgaser, eftersom utfiskningen skulle kunna stoppas redan i morgon dag, om politikerna bara vågade fatta de självklara besluten. Kortsiktigt skulle det förstås reta upp fiskenäringen, men i det långa loppet skulle det vara bäst för alla.
För att avsluta det här inlägget någorlunda positivt tipsar jag om 4 enkla saker man kan göra som konsument för att välja rätt fisk;

  1. Skaffa guiden ”Fisk till middag” (Fiskguiden (42 sid) ,
  2. Ät mer sill, skarpsill och strömming - det är både nyttig och miljövänlig fisk.
  3. Ät mer sej!
  4. Skippa ålen!
Ursäkta ett deprimerande inlägg men det är svårt att känna hopp när man läser om våra hav...

Mer
Kemisk cocktail förorenar havet
Här dör haven

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin